Odkazy      
 Chovatelská
 legislativa
 
  Federation Cynologique Internationale  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13,
                                                                                              Place Albert I - B 6530 THUIN (Belg.)


           Č
eskomoravská kynologická unie ČMKU    Jankovcova 53 
                                                                                                       170 00 Praha 7 -  Holešovice


  Českomoravská kynologická jednota ČMKJ   PLEMENNÁ KNIHA
                                                                  sídlo a korespondenční adresa: Jungmannova 25
                                                                                                                       115 25 Praha 1
                 Českomoravská myslivecká jednota ČMMJ   Jungmannova 25
                                                                                                                  115 25 Praha 1
 
                                                                                             provozovna:  Lešanská 1176/2a
                                                                                             142 00 Praha 4 - Chodov

 

Slovenská kynologická jednota -    www.skj.sk
Polský kynologický svaz -             
www.zkwp.pl
Německý kynologický svaz -          www.vdh.de