Jak pracujeme v canisterpapeutických hodinách  my

 

 

Společně strávený čas na canisterapeutické hodince musí být zajímavý nejen pro děti, ale také pro naše psy. Proto musíme stále vymýšlet nové činnosti a změny tak, aby se děti nenudily a na každou další hodinku se těšily. Určitě uvítám zajímavé náměty  jak to děláte vy.
Proto pište:  
z.kralovskych.teras@seznam.cz

 

Naše nejčastěji využívané hry:

1. Vodění psa na řemeni: kuželky se rozestaví do kruhu, oválu, nebo jiného tvaru s takovými rozestupy,   aby mohlo dítě  se psem volně procházet  jako u slalomu. Dítě vede psa pod dozorem psovoda, který jejich pohyb usměrňuje.

2. Překonávání překážek: postaví se překážková dráha – lavička, kruh, tunel, slalom a další možné překážky zvolené podle schopností dětí. Dítě vede psa na vodítku a spolu s ním překážky překonává. Dítě i pes jsou pod dozorem psovoda, který jejich pohyb usměrňuje.

3. Přinášení: dítě hází psovi různé aportovací předměty střídavě levou a pravou rukou. Máli jednu či obě ruce postižené, je možné mu pomoci s úchopem i odhozením. Je vhodné i takto postižené dítě do hry zapojit a procvičovat tak jeho jemnou motoriku. Podle schopností dítěte je nutné zvolit správný aportovací předmět. Dítě dává psovi povel k přinesení, pokud dítě není schopno povel vyslovit, posílá psa psovod.  Pes aport přináší a předává je dítěti, nebo psovodovi.

4. Hra na schovávanou

·   Dítě, pes a psovod odejdou z herny za dveře. Ostatní děti schovají pár předmětů tak, aby byl kousek předmětu vidět.  Dítě se psem vejde do místnosti a pes hračku hledá. Za každý nalezený předmět dostane pes malou odměnu z dlaně dítěte, které ho vede.

·   Máme li k dispozici větší prostor, nebo zahradu, odvede psovod psa z daného prostoru. Dětí se schovají. Psovod   přivede psa a dá povel k hledání dětí. Za každé nalezené dítě dostane odměnu pes i dítě, které našel.

5. Podlézání psa: psovod postaví psa a sám si stoupne před něj k hlavě tak, aby psa mohl usměrňovat a znemožnit mu změnit polohu v době, kdy je podlézán.  Děti se postaví do řady a postupně psa podlézají. Pokud máme více psů, postaví si jednotliví psovodi psy vedle sebe tak, aby vytvořili tunel, kterým děti postupně podlézají

6. Překračování psa: psa-psy  položíme vedle sebe s rozestupy, děti se postaví do řady a psy překračují. Můžeme také vytvořit tunel z dětí tak, že si děti kleknou vedle sebe na všechny čtyři  a malý pes tunelem proběhne, nebo si lehnou na bříško a velký pes může ležící děti přeskakovat.

7. Zlatá brána:  Dvě děti se postaví proti sobě, zvednou ruce a nad hlavou je spojí. Vytvoří tak bránu, kterou prochází ostatní děti spolu se psem (psy).

8. Vyhledávání pamlsků: Děti se posadí do řady. Do dlaní uzavřou pamlsky a pes je musí hledat. Pes je cítí, chce je z dlaní dostat, proto dlaně olizuje a provádí tak jemnou masáž. Dítě dlaně uvolní, nebo mu je pomůžeme uvolnit, pes sní pamlsek a pokračuje v řadě k dalšímu dítěti. Tato hra lze provádět pouze s dětmi, které se psů nebojí.

9.  Odebírání pamlsků z těla dítěte: i do této hry lze zapojit pouze dítě /děti, které se psa nebojí. Dítě položíme na záda, ruce natáhneme podél těla otevřenými dlaněmi nahoru. Do dlaní, na kolena a bříško položíme pamlsek. Pejsek pamlsek hledá a z těla dítěte je jemně bere a sní.
Tuto hru můžeme také provádět ve skupině dětí, kdy si děti lehnou s rozestupy tak, aby mezi nimi mohla pes s psovodem volně procházet a umístěné pamlsky z dlaní, bříška a kolínek
.Touto společnou hrou se  procvičuje koncentrace dětí. Ty musí zůstat v klidu ležet nevykřikovat, nezavírat dlaně a čekat na pejska, až si pamlsek odebere.

10. Přetahování se psem: k přetahování můžeme použít různá kousadla, lana s uzly, pevný hadr, nebo jinou hračku k této práci určenou. Psovi umožníme přetahovadlo uchopit a dítěti ukážeme, jak se o věc přetahovat bez prudkého trhání nebo cukání.  Dítě uchopí předmět a se psem se o něj přetahuje. Psovod dává pozor, aby dítě nebo pes kousadlo nepustil a dítě tak neupadlo. Má li i  psa tato hra bavila a nemá li ho odradit, musíme dbát na to, aby se drobná vítězství střídala na straně jak dítěte, tak psa. Dítě si přetahováním upevňuje rovnováhu a posiluje svalstvo.

11. Společná tělesná cvičení: děti posadíme do oblouku nebo kruhu. Pes s psovodem stojí uprostřed. Psovod dává tiše psovi povely v různém pořadí „sedni, lehni, stoupni“. Děti sledují psa a prování podle něj polohy. Toto cvičení je zaměřeno nejen na tělesný pohyb, ale také na soustředěnost dětí.

12. Módní přehlídka: touto velmi oblíbenou hrou si děti procvičují především jemnou motoriku. Děti převlékají psy do různých oblečků, nazouvají ponožky, zapínají knoflíčky, zavazují šňůrky a tkaničky. S oblečenými psy se potom prochází jako na módní přehlídce. Jak se ukázalo, děti, které se sami obléct nezvládali, při této hře dokážou pejsky ustrojit. A nejenom psy. Udělali veliké pokroky při vlastním oblékání. 

13. Kropení :  Kropení mají děti i psi  opravdu rádi (venku na zahradě a za pěkného počasí). Používáme různé kropenky a rozprašovadla.  Dáme do nich tolik vody, aby to nebylo pro děti moc těžké, a děti stříkají na psy.  Psům se to líbí, snaží se vodu chytit a děti si procvičují jemnou motoriku. Vše za pomoci a pod dozorem psovoda.

14. Rozvoj mluvení: Všechny výše uvedené činnosti mají vliv také na rozvoj mluvení dětí.
U házení aportu  a hledání předmětů se děti které potichu , nebo nesrozumitelně mluví učí pomocí povelů mluvit nahlas a  lépe artikulovat.  Učíme je pojmenovávat různé věci a hračky i činnosti.  
3. celkově procvičujeme i soužití v kolektivu - děti musí respektovat jeden druhého - jeden volá, ostatní musí být potichu

15. Česání psa: česání psa děti velmi baví, a proto kdo byl v canisterapeutické hodince nejhodnější a pěkně pracoval, smí za odměnu psy česat. Podle schopností dítěte mu rozepíná obojek a vestičku. Procvičuje si tak jemnou motoriku. 

Zpět
      
                                                                                           Canisterapie  - léčba psí láskou
Home        Co je canisterapie             Jak pracujeme                  Novinky                CT zkoušky          Odkazy              Kontakt