Řád pro udělování titulu " ŠAMPION PRÁCE ČR "

1. CACT - čekatelství šampionátu práce (výkonu) se uděluje nejlepšímu jedinci plemene na mezinárodních, republikových, národních nebo speciálních (klubových) soutěžích a zkouškách z výkonu (dále jen soutěžích), konaných v České republice, na kterých jsou discipliny schválené pro udělování tohoto titulu a zařazených na základě požadavku členu ČMKU do plánu vrcholných výcvikových akcí na příslušný rok.
Pro FCI sk.X na dostizích/coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendáři schváleném P ČMKU

2. CACT se muže udělit nejlepšímu psovi nebo feně, kteří se v soutěži , pokud není propozicemi uvedeno jinak, umístili na 1. místě v I. ceně (v každém plemeni) nebo splnili předepsaný bodový limit. Druhý pes nebo fena v poradí v I.ceně nebo se splněným bodovým limitem muže obdržet Res. CACT.

3. CACT a Res. CACT se muže udělit i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion práce mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CACT a Res. CACT muže jen sbor rozhodcích, delegovaných na příslušnou soutěž.

5. CACT a Res. CACT není nárokový titul a uděluje se jen za mimořádně kvalitní výkony předváděné v průběhu celé soutěže.

Udělení titulu Šampion práce (výkonu) je podmíněno:

a) trojím získáním titulu CACT CR nejméně ve dvou výcvikových sezónách (výcviková sezona = kalendářní rok ), z toho minimálně jednou na mezinárodní, národní nebo republikové soutěži.
Pro FCI sk.X trojím získáním CACT na dostizích /coursingách vypsaných jako bodovací dostihy se zadáváním tohoto titulu v Národním dostihovém kalendári schváleném P ČMKU

b) získání CACT a Res. CACT potvrdí rozhodčí vystavením osvědčení a zapsáním do průkazu původu psa,

c) po získání potřebného poctu CACT zašle majitel psa nebo feny osvědčení o získání CACT a průkaz původu psa (zahraniční majitel fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný doklad a diplom a vydání zaznamená do jím vedené evidence.

Pokud získá v soutěži CACT ČR jedinec, který už má potvrzený titul Šampion práce ČR, přizná se CACT jedinci ve stejném plemeni, který obdržel Res. CACT. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CACT na sekretariátu ČMKU.

Schváleno předsednictvem ČMKU 18.12.2001 Rád nabývá platnosti od 1.1.2002

Použití Res. CACT je obdobné jako použití Res. CAC- viz Rád pro udělování titulu"Český šampión".

 

Příloha k Řádu pro udělování titulu Šampion práce ČR – zpřísňující podmínky

 

Retrívři – všechna plemena      
Minimálně 1 CACT musí být získán na soutěži, kde se může zadávat CACIT nebo na vrcholových zkouškách klubu (VZPR, ZPR, FTR).

Usnesení P ČMKU 207/10/10 z 26.10.2010

 

Jezevčíci            
Titul je možné udělit pouze na základě čekatelství CACT získaných na   zkouškách lovecké upotřebitelnosti a na soutěžích pořádaných Klubem chovatelů jezevčíků.

                               Usnesení P ČMKU 227/02/11 z 18.2.2011

Šampion práce ČR

 

Šampion práce ČR

 

Zkoušky
Řády pro udělení