Řád pro udělování titulu „DOSTIHOVÝ ŠAMPION ČR“

 

1. K získání titulu Český dostihový šampion musí pes získat 3x CACT z dostihu ci coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsícu.

2. K tomu musí pes navíc získat ve veku nad 15 měsíců ocenění nejméně velmi dobrý od dvou různých rozhodcích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno takové ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACT (tj. po prvním a před třetím CACT)

3. Získá-li CACT pes, který již má potvrzený titul Dostihový šampion CR, platí reserve CACT jako CACT. Potvrzení titulu si majitel s r.CACT overí na sekretariátu ČMKU.

4. Titul uděluje ČMKU na základe dokladu předložených majitelem psa/feny, tj. tří CACT karet z dostihu/coursingu, výstavních posudku a průkazu původu psa.

Rád nabývá platnosti od 1.1.2008 

Dostihový šampion
Dostihový šampion

 

 

Zkoušky
Řády pro udělení