Český šampion
Český šampion

 

 

 

 

Řád pro udělování titulu " ČESKÝ ŠAMPION " platný do 31.12.2010

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónu (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.

2. CAC se muže zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.

3. CAC se muže zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC muže pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

U plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno zkouškou z výkonu:

Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC,
z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psu. Druhé čekatelství muže být získáno na některé z výstav: národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit pocty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampion ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena  ČMKU.

U ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstave a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

U FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC

Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodcích.  Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC CR. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstave známkou " výborný 2 ", muže rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášt´ psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónu (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstave nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".

Pokud získá na výstave CAC CR jedinec, který už má potvrzený titul český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

 

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případe, že pes/fena, který na výstave získal titul CAC, mel v době udělení titulu Res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: