Mezinárodní výstavní šampion

 

Mezinárodní výstavní šampion

 

 

 

Nový titul: C.I.E.

Mezinárodní výstavní šampion (C.I.E.)

Při příležitosti zasedání konaného ve dnech 3. - 4. 9. 2008 přijalo předsednictvo FCI následující rozhodnutí:

Pro plemena, která dle FCI nomenklatury podléhají povinné pracovní zkoušce, je od 1. 1. 2009 k dispozici nový titul.

Podmínky k získání  C.I.E.

a)  Získat 4 čekatelství CACIB ve třech rozdílných státech minimálně od tří různých rozhodčích, bez ohledu na počet přihlášených psů. Mezi prvním a posledním CACIBem musí uplynout minimálně jeden rok a jeden den. Toto období je chápáno následovně: např. od 1.1.2009 do 1.1.2010b).
Upozorňujeme na nutnost zasílat žádosti o tento titul na FCI v písemné formě prostřednictvím národní kynologické organizace nebo přímo majiteli psů, a to podle existující dohody mezi FCI a členskými státy.

 

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: