Český junior šampion
Český junior šampion

 

 

 

Řád pro udělování titulu “ ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

2. CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1

3. CAJC se muže zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.

 

Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:

1. Trojím získáním čekatelství ve veku 9-24 měsíců

2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) muže být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitrídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.

3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodcích.

4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základe právoplatných dokladu předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.

5. Titul “Ceský junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónu.

6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.

 

 

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: