Inter šampion
Inter šampion

 

 

 

I. MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT KRÁSY FCI SPOLEČNÝ PRO VŠECHNA PLEMENA

 

A. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu

 

Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet: 

1.  Čtyři Osvědčení o kvalifikaci pro mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve třech různých zemích, od třech různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.  

2.  Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.

 

B. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu

 

Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna krásy, musí obdržet:

 1.  Dvě Osvědčení o kvalifikaci na mezinárodní šampionát krásy (CACIB) ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích, bez ohledu na počet účastněných psů.

 2.  Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: například od 1. ledna 1996 do 1. ledna 1997.


Lovecký pes : musí absolvovat loveckou zkoušku, která je specifická pro jeho plemeno, a ve které se soutěží o Osvědčení z národního pracovního šampionátu (CACT). Na datum této zkoušky není brán zřetel.
 

Pracovní psi: Mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy nebo národní zkoušky pro pracovní psy nebo zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají a na základě nichž může být psovi udělen Šampión krásy.

U zkoušek podle IPO (RCI) musí pes v první výkonnostní třídě dosáhnout minimálně 70% bodů v každé dílčí disciplíně (tj. stopa, poslušnost a obrana).

Při zkouškách pracovních psů musí být splněny následující podmínky: bez ohledu na výkonnostní třídu, ve které je pes přihlášen, musí pes dosáhnout alespoň 70% bodů v disciplíně A (stopa) a B (poslušnost) a alespoň 80% bodů v disciplíně C (obrana).

 

 

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: