Grand šampion
Grand šampion

 

 

 

 

Řád pro udělování titulu GRANDŠAMPION

 

 1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy

 2. Po potvrzení Českého šampiona krásy musí pes/fena získat 3x ve třídě šampionů/vítězů  čekatelství CAC na mezinárodních, národních,
     klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

 3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími

 4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC CR

 5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstave psu. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních
     nebo klubových

 6. Po získání potřebného poctu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu
     psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech

 

 

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: