Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Ze stránky Formuláře si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.

Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.

Poplatek činí 1500,- Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- Kč + 83,- Kč poštovné). Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

Jak získat vývozní průkaz původu?

Pošlete poštou nebo přineste osobně originál průkazu původu vyváženého psa s uvedeným jménem a adresou nového majitele. Chovatel může vyvézt libovolný počet vlastních odchovů. V jiných případech platí pravidlo - pouze 1 pes ročně.

Přiznání titulu Interchampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- kopii průkazu původu
- kopie potvrzení o čekatelství CACIB, kterými FCI potvrzuje, že navržený CACIB byl přiznán
- CACIBy musí být získány nejméně v rozmezí 1 rok a 1 den

Minimální podmínky plemen podřízených zkouškám:
- 2x CACIB od dvou rozhodčích ze dvou států
- certifikát dokladující složení požadované zkoušky z výkonu

Minimální podmínky plemen, u kterých zkouška není požadována:
- 4x CACIB od tří rozhodčích ze tří států

Přiznání titulu Český veterán šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originály posudků s oceněním 3x výborný 1 ve třídě veteránů, z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
- pouze z výstav konaných v ČR od roku 2005

Přiznání titulu Český junior šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství
- od dvou rozhodčích
- 3x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC (získaný do věku 24 měsíců)
- použitý CAC nemůže již být podkladem pro získání titulu Český šampion

Přiznání titulu Český šampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC
- nejméně od dvou rozhodčích
- nejméně ve dvou výstavních sezónách

U plemen podřízených zkouškám:
- 2x CAC (nejméně 1x z mezinárodní výstavy)
- kopii certifikátu dokladující požadovanou zkoušku z výkonu

U plemen nepodřízených zkouškám
- 4x CAC(nejméně 2x z mezinárodní výstavy)

Přiznání titulu Český Grandšampion

Zašlete nebo osobně doneste:
- originál pp nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CAC ve třídě šampionů/vítězů
- z toho min. 1x na MVP
- nejméně od dvou rozhodčích
 

Kontakt

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Jankovcova 53
Praha 7
CZ-170 00

Fax : 234 602 278

Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
 

 

Jak na to

 

Jak na to